رئیس بخش تحقیقات سرمایه گذاری موسسه ی گلدمن ساکس گفت :

ارزهای دیجیتالی که از ماه قبل حدود ۵۰۰ میلیون دلار از قیمت شان کم شده، احتمالا در آینده نیز وضعیت بدتری را شاهد باشند.

استیو استرانگین گفت :

بیشتر ارزهای دیجیتالی دنیا بعید است قادر باشند در شکل فعلی شان به حیات خود ادامه بدهند و سرمایه گذاران آن باید خود را برای از دست رفتن کل ارزش آن ها آماده کنند.

او توضیح نداد که این از بین رفتن ارزش ارزهای دیجیتالی در چه بازه زمانی اتفاق میفتد ولی گفت که نوسان قیمت های اخیر نشان از وجود حباب است و گرایش موجود برای خریدن این ارزها معقول نیست.

وی افزود:

رابطه ی متقابل بین ارزهای دیجیتالی مختلف مرا نگران می کند. به خاطر نبود یک ارزش ذاتی، ارزهایی که قادر نباشند در این شرایط به کار خود ادامه بدهند، احتمالا به ارزش صفر میرسند. ارزهای دیجیتالی موجود به خاطر کندی زمان معاملات، چالش های امنیتی و هزینه های بالای نگهداری قدرت پایداری در دراز مدت را ندارند.

آیا ارزهای دیجیتالی امروزی قرار است به یک آمازون یا گوگل دیگر تبدیل شوند یا سرنوشتشان مثل خیلی از موتورهای جستجوی متروک می شود؟ فقط به این خاطر که ما در وضعیت حبابی احتکاری هستیم نمی شود گفت که قیمت های حال حاضر نمی تواند برای برخی از ارزهای دیجیتالی معدود دوباره افزایش یابد. با این حال، این احتمالا به این معنی است که بیشتر این ارزها هیچوقت دوباره افزایش های اخیر را تجربه نمی کنند.