رییس صندوق بین المللی پول یعنی کریستین لاگارد گفت :
قانونمند شدن ارزهای دیجیتال حتمی است و دنیا به قوانین بین المللی و نظارت بر روی آن ها نیازمند است. این ارزها در آخر تحت قوانین دولت ها قرار خواهند گرفت ولی چه وقتی این موضوع اتفاق بیفتد جای بحث کردن دارد.
او ادامه داد :
ارزهای دیجیتال حوزه ای هستند که ما نیازمند داشتن قوانین بین المللی و نظارت درست بر روی آن ها هستیم. احتمالا فعالیت های سیاه فراوانی در حوزه ی ارزهای رمزنگار انجام می گیرد.
لاگارد تصریح کرد :
صندوق بین المللی پول سعی می کند تا مانع از به کارگیری ارزهای دیجیتال در فعالیت های پولشویی یا تامین منابع مالی گروه های تروریستی شود. رگولاتورها باید تمرکزشان را بر روی ماهیت ارزهای رمزنگار کم کنند و تمرکز خود را بر روی فعالیت های آن ها افزایش دهند.
این اظهارت لاگارد به دنبال موضع گیری بعضی از رگولاتورها و سیاستمداران در سراسر دنیا برای سرکوب ارزهای دیجیتال به میان آمد.