بانک روسی گازپروم تا آخر سال ۲۰۱۸ ارائه ی خدمات با ارزهای رمزنگار را برای بعضی از مشتریان بزرگ خود در سوئیس انجام می دهد.

سومین بانک بزرگ روسیه یعنی گازپروم اعلام کرد که نخستین طرح آزمایشی انجام معاملات با ارزهای رمزنگار را در شرکت فرعی خود در سوئیس تا پایان امسال راه اندازی می کند.

دلیل اجرای معاملات از سمت این بانک بزرگ روسی در سوئیس به قوانین بازتر این کشور در مقایسه با روسیه باز می گردد. هم اکنون به کارگیری ارزهای رمزنگار در روسیه همچنان نظامند نشده است.

همچنین الکساندر سوبول مدیر عامل گازپروم بانک روسیه در این مورد گفت :

“اکنون طرحی برای انجام معاملات با ارزهای رمزنگار در طیف گسترده ای نداریم و رفتن ما به این سمت به تقاضای فعلی از سوی بعضی مشتریان بزرگ این بانک بر می گردد.”

مدیر عامل گازپروم بانک روسیه گفت :

“انجام معاملات با ارزهای رمزنگار را آزمایشی انجام می دهیم و خدمات ارزهای رمزگار برای معاملات بزرگ در دستور کار ما قرار ندارد و صرفا آن را برای خودمان انجام می دهیم.”

وی در ادامه گفت :

“بعضی از مشتریان بزرگ ما علاقه مند به دریافت چنین خدماتی هستند و حالا در پی راه های ممکن به منظور چگونگی سازماندهی آن هستیم.”