رییس بانک مرکزی انگلیس گفت که بیت کوین استانداردهای لازم را ندارد و برای ذخیره سازی ارزش ندارد و برای امور خرید مناسب نیست.

کارنی که در جمع دانشجویان دانشگاه “رجنت” سخن می‌ گفت، شکست بیت کوین  را در جنبه‌ های مختلف سنتی پولی خواند و گفت : این ارز گزینه ی مناسبی برای ذخیره‌ سازی ارزش نیست و کسی از آن برای مبادلات با حجم متوسط استفاده نمی‌ کند.

او در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان گفت که تکنولوژی مورد استفاده این ارز راهی مفید برای مبادلات مالی است و نه خود آن. وی همچنین گفت که برای هر چه هموارتر شدن مسیر انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹، قانونگذاران انگلیسی برای امتیازات حداکثری موسسات مالی این کشور خواهند جنگید.

بعد از برگزیت، تغییرات قیمت پوند استرلینگ شتاب بیشتری گرفته است و به گفته کارنی، مقامات انگلیسی و اتحادیه اروپا به سختی کار می‌ کنند تا پیش از برگزیت به توافقی برای امنیت تراکنش‌ های مالی برسند.

به گفته ی کارنی، همه روی این مسئله تمرکز کرده‌ اند. شفاف است که این مسئله‌ ی مشکلی خواهد بود ولی می‌ توانم به شما بگویم اگر رهبران ۲۸ کشور اتحادیه اروپا بر روی قانونی در این خصوص توافق کنند، این مسئله بسیار خوب خواهد بود.

کارنی در ادامه ی گفته های خود بر روی اهمیت مهربانی و نوع دوستی تاکید کرد و افزود : کارکنان بخش مالی نباید فقط به سود توجه داشته باشند.

آیا شما موافق این مسائله هستید . آیا شکست بیت کوین حتمی است ؟