در اقدامی غیر منتظره، بانک مرکزی تایلند هر فعالیتی در ارتباط با بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را توسط بانک های این کشور ممنوع کرد.

بانک مرکزی تایلند به همه ی بانک ها و موسسات مالی این کشور گفت که تمام عملیات بانکی و پولی با ارزهای دیجیتال باید متوقف شوند. این تصمیم بانک مرکزی تایلند در راستای نگرانی از بروز مشکلات احتمالی تجارت غیر قانونی گرفته شده است.

هم اکنون بانک های تایلندی از سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگار، فروش آن ها، انجام تراکنش و ایجاد پلت فورم برای تجارت با این ارزها ممنوع شده اند.

بانک های تایلندی از وام دادن با هدف خرید پول دیجیتال یا دادن مشاوره به مشتریان خود برای استفاده از ارزهای رمزنگار به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری ممنوع شده اند.

بانک مرکزی تایلند گفت که ارزهای مجازی در تایلند تجارت قانونی حساب نمی شود. همچنین این ارزها قابلیت استفاده در پولشویی یا فاینانس گروه های تروریستی را دارند.

با این حال وزیر دارایی تایلند گفت که دولت قادر نیست از استفاده از ارزهای مجازی جلوگیری کند و به جای آن باید برای کنترل آن ها قوانینی وضع نماید.