معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این که بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌ شناسد، گفت :
“مسئولیت وسوسه ی سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال برعهده ی خود مردم است و بانک مرکزی هشدارهای لازم را داده است‌.”
فرشاد حیدری در نشست خبری ارائه ی گزارش ملی در مورد ساماندهی موسسات غیر مجاز، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش استقبال مردم از ارز دیجیتال نظارت بانک مرکزی بر فروش این ارزها چگونه است، اظهار کرد :
“بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌ شناسد به همین علت دستورالعملی هم برای آن ندارد و وقتی دستورالعمل برای آن تعریف نشده است شاخصی نیز برای نظارت وجود ندارد.”
وی افزود :
“مردم اشتباه خرید ارزهای دیجیتال را انجام ندهند چون حتما زیان خواهند کرد، ضمن اینکه مسئولیت وسوسه ی سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال برعهده ی خود مردم است و بانک مرکزی هشدارهای لازم داده است‌.”