ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره ی فیلترینگ تلگرام ارائه کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد : رمز ارز تلگرام مانند شبکه شتاب عمل می کند.
او با اشاره به رمز ارزهای نسل اول و دوم به تفاوت رمز ارز تلگرام اشاره کرد و توضیح داد :
“آن چیزی که تلگرام مطرح می کند نسل سوم و با قابلیت دولت گریزی و بلادرنگ بودن است که همین مسئله موضوع را نگران کننده می کند چون در رمز ارز نسل سوم تنها تلگرام است که بازیگری صحنه را برعهده دارد در صورتی که در رمز ارزهای نسل اول و دوم همه ی دنیا بر موضوع نظارت دارند و می توانند تولید ارز داشته باشند.”
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رمزارز تلگرام مانند شبکه شتاب عمل می کند، تاکید کرد :
“این رمز ارز با مبانی رمز ارزهای دیگر مغایرت دارد چون نوع مزایده ی خاص خود را دارد و استانداردهای آن در فرم ارائه شده متفاوت است. همچنین مزایده ی آن عمومی نبوده و فقط از سرمایه گذاران خاص برای حضور دعوت شده و متاسفانه از سوی ایران هیچ فردی برای مزایده رمز ارز تلگرام دعوت نشده است.”
فیروزآبادی با بیان اینکه در زمینه ی رمز ارز تلگرام سوالاتی از لحاظ اقتصادی و امنیتی مطرح است، گفت :
“در این رمز ارز حق کمیسیونی نیز دریافت می شود و پول آن در دست شرکت تلگرام است، در حالیکه در رمز ارزهای دیگر شرکت مشخصی وجود نداشت. از سوی دیگر گفته می شود که قرار است این حق کمیسیون برای تبلیغات هزینه شود و با توجه به اینکه تبلیغات در ایران زیر ۶ میلیارد تومان نیست مبلغ قابل توجهی در این زمینه ایجاد خواهد شد.”
وی با بیان اینکه قرار است خدمات حال حاضر تلگرام پولی شود، گفت :
“حتی خدمات فیلترینگی که قرار است در فصل دوم سال ۲۰۱۸ ارائه شود نیز پولی خواهد بود و این فیلترشکن تنها فیلتر تلگرام را از بین نمی برد بلکه کل فیلترهای فضای مجازی که برخلاف جمهوری اسلامی است را می شکند.”
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد که تا پایان سال ۲۰۱۷ کیف پول تلگرام شروع به فعالیت می کند و در کنار اقتصاد خود شاهد اقتصاد جدیدی خواهیم بود.