هکرها از رخنه ی موجود در تلگرام برای کسب ارز دیجیتال استفاده کردند.
کسپرسکی به عنوان یکی از منابع قابل اعتماد در شناسایی آسیب پذیری ها و مسائل امنیت سایبری به تازگی در گزارشی از استفاده ی هکرها از نسخه ی دسکتاپ پیام رسان تلگرام برای به دست آوردن ارز دیجیتالی مثل Monero و ZCash استفاده می کنند. پاول دورف در سال ۲۰۱۳ تلگرام را با شعار یک پیام رسان بسیار امن بنیان گذاری کرد. طبق ادعای تلگرام ترافیک این پیام رسان به صورت کامل رمزگذاری شد و رمزگشایی از آن کار بسیار سختی حساب می شود.
طبق اطلاعات منتشر شده در وبسایت کسپرسکی، کاربران قربانی با دانلود بدافزاری خاص، قدرت پردازشی رایانه ی خود را برای معدن کاوی کردن ارز دیجیتال در اختیار هکرها قرار می دهند. رخنه ی ایجاد شده در این شرایط ممکن است به عنوان یک Backdoor برای کنترل رایانه ی قربانی مورد استفاده قرار بگیرد. رخنه ی موجود در تلگرام برای رساندن بدافزار چندمنظوره (این فایل آلوده شاید یک تصویر باشد) به کامپیوتر قربانی استفاده می شود.
با بررسی سرورهای منبع این بدافزارها، کارشناسان کسپرسکی آرشیوی از اطلاعات کش تلگرام را پیدا کرده اند. این اطلاعات از قربانیان این حملات به دست آمده است. بر اساس اعلام این موسسه ی امنیتی روسی، پس از اطلاع رسانی این رخنه به تلگرام، این آسیب پذیری روز صفر (zero-day flaw) دیگر مشاهده نشده است. کسپرسکی توصیه کرده است که کاربران از دانلود فایل های نامعلوم از منابع نامشخص خودداری کنند و اطلاعات حساس خود را در پیام رسان ها به اشتراک نگذارند.