کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول درخواست سرکوب بیت کوین با استفاده از فناوری پشتیبان این پول دیجیتال را داد و گفت : با استفاده از آتش با آتش بجنگید.

روزنامه ی گاردین انگلیس به نقل از رئیس صندوق بین المللی پول اعلام نمود : مسئولان همه ی دنیا می توانند برای کمک به استفاده مطلوب از رمز ارزها، آن ها را مهار و تحت کنترل در آورند.

وی هشدار داد : هر اهمالی در این زمینه باعث توسعه ی افسار گسیخته رمز ارزها که به طور بالقوه ابزار اصلی و تازه ی پول شویی و تامین مالی تروریسم هستند، می شود.

لاگارد در وبلاگ صندوق بین المللی پول تاکید کرد : همان نوآوری هایی که منجر به پا گرفتن رمز ارزها شدند، می توانند به تنظیم آن ها کمک کنند.

وی تصریح کرد : ما قادریم پول های دیجیتال را تحت کنترل در آوریم، طوری که بتوان اطمینان پیدا کرد، مکانی برای فعالیت های غیرقانونی یا منبعی برای آسیب پذیری های مالی نخواهند بود.