جیهان وو و میکری ژان , موسس های شرکت Bitmain که فعالیت های جستجوی بیت کوین های عظیمی را هدایت میکنند و ریشه در پکن چین دارد , یک شریک مالی جدید پیدا کردند.شرکت های Sequoia و IDG مبلغ ۵۰ میلیون دلار را در اختیار Bitmain گذاشتند تا هدف های خود را دررابطه ساختن چیپ های خلاقانه برای هوش های مصنوعی تقویت کنند.
شرکت Bitmain بخاطر عملیات های جستجوهای بیت کوین عظیم خود شناخته میشود و به گزارش خود آنها دارایی آنها به میلیارد دلار میرسد.در آگوست امسال , به مردم پیشنهادات مالی بسیاری کرد که البته بعد از اینکه دولت چین ICO را غیرقانونی کرد , هنوز این شرکت بیانه ای نداده است.

این شرکت برای افراد و شرکت های دیگر هم جستجو های بیت کوین انجام میدهد.

در کل , این کمپانی ۲۹% کل انرژی مصرف شده در شبکه ی بیت کوین را کنترل میکند.که بیشتر آن توسط عملیات Mining Pool این شرکت کنترل میشود.با سرمایه گذاری Sequoia و IDG , شرکت Bitmain میتواند فعالیت های هوش های مصنوعی خود را ادامه دهد.هوش مصنوعی ای که قرار است به زودی از این شرکت به نام Sophon بیرون بیاید , قرار است با هوش های مصنوعی بزرگی مانند Google , AMD و Nvidia رقابت کند.شرکت Bitmain میخواهد این هوش مصنوعی را تا قبل از پایان سال ۲۰۱۷ بیرون بدهد.