سیتی بانک هندوستان را فعلا می‌ شود آخرین بانکی دانست که مشتری‌ های خود را خرید ارزهای دیجیتالی با کارت‌ های اعتباری صادرشده از جانب این بانک منع کرده است. ولی تفاوت این اقدام با بقیه ی اقدامات یکسان توسط بانک‌ های دیگر را می‌ توان ممنوعیت اضافی برای خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌ های نقدی این بانک دانست.

طی اعلام سیتی بانک هندوستان، همه ی عملیات‌ های خرید ارزهای دیجیتالی به وسیله ی کارت اعتباری و کارت‌ های نقدی این بانک برای کاربران ممنوع است. در این اعلامیه آمده :

با وجود نگرانی‌ های درون و برون‌ مرزی در بانک‌ هایی مثل “ریورس بانک” درباره ی پتانسیل‌ های اقتصادی، مالی، قانونی، امنیت کاربران و امنیت در حوزه ی مسائل بانکی و خطرات موجود در حوزه ی ارزهای دیجیتالی، به‌ خصوص بیت کوین، سیتی بانک هندوستان تصمیم گرفته تا همه ی خرید و تبادلات برای دسترسی به ارزهای دیجیتالی را در مورد کارت های اعتباری و نقدی خود برای مشتری‌ هایش ممنوع کند.

شعبه ی هندوستان سیتی بانک، جزو گروه‌ های بانکی سیتی است که هفته ی قبل اعلام کرد که بیشتر شعبه‌ های این بانک از خرید و فروش ارزهای دیجیتالی به وسیله ی کارت‌ های اعتباری منع شده‌ اند. به همین دلیل شعبه های مختلف سیتی بانک هم به‌ جمع بانک‌ هایی مثل “جی پی مورگان” و “بانک آمریکا” در ممنوعیت و فروش ارزهای دیجیتالی به‌ وسیله ی کارت‌ های خود پیوست. قبل تر هم شاهد تصمیمات یکسانی درباره ی بانک‌ های “لویدز” و “ورجن مانی” بودیم.

دولت هند در آخرین اظهار نظر از خطرات حوزه ی ارزهای دیجیتالی گفت، تا جایی که وزیر اقتصاد این کشور بیت کوین را یک طرح پانزی خوانده بود اما بانک های هند رویکردهای مثبت‌ تری را در این زمینه داشته و دارند. هند در چند ماه قبل منشأ خیلی از نا آرامی های بازار کریپتو بود. اواسط ماه ژانویه خیلی از بانک‌ های هندی حساب‌ های صرافی‌ های ارزهای دیجیتالی را در این کشور بستند یا مسدود کردند. اول فوریه هم برداشت‌ ها و تفسیرهای نامناسب از صحبت‌ های وزیر اقتصاد در مورد قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتالی باعث شد تا بازار با آشفتگی و کم شدن قیمت رو به‌ رو شود.