مقامات شورای شهر پلاتس بورگ در ایالت نیویورک به اتفاق آرا به مدت ۱۸ ماه خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین را در این شهر ممنوع اعلام کردند.

تصمیم گیری در این زمینه بعد از آن اتفاق افتاد که ساکنان شهر پلاتس بورگ به صورت گسترده درباره ی افزایش قبض های برق نهادهای عمومی و خصوصی شهر به دلیل تلاش گسترده بعضی صاحبان مشاغل و دست اندرکاران خرید و فروش بیت کوین هشدار دادند.

خرید ارزهای دیجیتال موجب فشار زیاد به پردازنده رایانه ها و مصرف شدید برق می شود و این امر موجب صدور قبض های برق گران قیمت در شهر پلاتس بورگ شده بود.

این مسئله موجب شده بود بعضی از افراد که معمولا قبض های برق چند ده دلاری پرداخت می کردند، مجبور به پرداخت قبض های ۱۰۰ و ۲۰۰ دلاری شوند. قرار است پس از پایان مهلت ۱۸ ماهه ی این ممنوعیت در مورد تداوم یا عدم تداوم آن تصمیم گیری بشود.