وزیر ارتباطات با اشاره به بعضی از گزارش ها درباره سوء‌استفاده از بعضی CPU‌ ها برای استخراج ارز الکترونیک، گفت :
در این زمینه در حال جمع‌ آوری مستندات هستیم و به محض احراز تخلف به مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد. قرار است این مستندات را مرکز ماهر تحویل دهد.
آذری جهرمی همچنین درباره سازوکار احتمالی اجرای آزمایشی ارزهای دیجیتالی گفت:
این ارزها الزاما وابسته به پیام‌ رسان و یا بستر خاصی نیستند. در همکاری‌ هایی که با بانک مرکزی شروع کرده‌ ایم در واقع به آن‌ ها در حوزه تکنولوژیکی کمک می‌ کنیم. اصل قضیه ارزهای رمزنگاری شده در واقع خود فرآیند رمزگذاری و پیاده‌ سازی الگوریتم‌ هاست.
او درباره‌ی جنبه مقرراتی ارزهای الکترونیکی هم اظهار کرد :
اول باید اصول فقهی مرتبط با ارزهای الکترونیک بررسی شود، اما در حالت کلی در رابطه با ارزهای رمزنگاری شده ما یا باید منفعل باشیم یا این‌که برویم این مدل‌ ها را به عنوان یک فرصت برای بهره‌ برداری هرچه بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.