گوگل هم به جمع شرکت ها و مؤسساتی پیوست که هرگونه تبلیغات ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده اند.
گوگل از این به بعد از طریق شبکه تبلیغاتی خود هیچ گونه محتوای تبلیغاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال را به نمایش نمی گذارد.
همچنین نمایش آگهی های دیجیتال اعلام عرضه ی اولیه ی این نوع ارزها در بازار سهام، تبلیغات کیف های دیجیتال مربوط به ارزهای یاد شده و تبلیغ هرگونه سرویس و کسب و کار مربوط به خرید و فروش این ارزها متوقف می‌ شود.
قبل از این در ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز فیسبوک از محدودیت مشابهی علیه ارزهای دیجیتال خبر داده بود. بر اساس قوانین گوگل حتی شرکت هایی که به طور قانونی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند هم نمی توانند تبلیغات خود در این حوزه را از طریق گوگل به نمایش بگذارند.
قوانین جدید گوگل در این زمینه از ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی یعنی حدود دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد. به نظر آسیب های احتمالی ناشی از خرید و فروش این ارزها، بعضی پنهان کاری ها و بی قانونی ها و خطر پول شویی در این تصمیم گوگل اثر داشته است.