خودپرداز بیت کوین

بالا رفتن تعداد خودپرداز بیت کوین در استرالیا ار ۲۰ عدد به ۵۰۰ عدد

استرالیا میتواند با بستن قراردادی با یک کمپانی وابسته به بیت کوین , تعداد ماشین های خودپرداز بیت کوین خود را بیشتر کند. با قراردادی که Stargroup و Digital X بسته شده , API های جدیدی روی خودپرداز ها نصب میشود که میتواند تراکنش های بیت کوینی را به آنها اضافه کند.وقتی این کار انجام شد , تعداد خودپرداز بیت ...