ارز های مجازی

چرا ارز های مجازی نیاز به بازاریابی بیشتری دارند؟

با ارزش بیش از ۱۵۰$ میلیارد و پوشش اصلی رسانه های خبری , صنعت ارز های مجازی قطعا به درجات قابل احترامی رسیده است. ولی بعضی از افراد ،ارز های مجازی رو به عنوان بازار بسیار گنگ و مه آلود میبینند که بیشتر مواقع فقط برای معاملات غیر قانونی مواد استفاده میشه.برای تصحیح کردن این ایده ی بسیار غلط , ارزهای مجازی ...