قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۰ میلادی

قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۰ میلادی تا به امروز بسیاری از هواداران بیت کوین سعی کردند تا فعالیت های چند سال آینده ی آن را پیش بینی کنند. از پژوهشگر اقتصادی آقای رونی موآس گرفته که میگوید: تا سال ۲۰۲۰ قیمت بیت کوین به ۱۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ دلار میرسد تا نظر های مردم دیگر که میگویند قیمت بیت کوین به ۱ میلیون دلار ...