حباب بیت کوین

حباب بیت کوین :بیت کوین از حباب بودن رد شده است

حباب بیت کوین از اولین شروع رشد قیمت بیت کوین و هک شدن Mt.Gox , بیت کوین همیشه بعنوان یک حباب در نظر گرفته شده است و به نام حباب بیت کوین شناخته شد که در آینده ی نه چندان دور میترکد.خیلی از مردم این رشد بسیار سریع بیت کوین و سقوط احتمالی آن را با مثالی همچون سقوط Doctom در دهه ی ۱۹۹۰ ذکر میکنندو به آن ...