رشد ارزش بیت کوین

رشد ارزش بیت کوین با بی ارزش شدن پول روز به روز بیشتر می شود

در ماه های اخیر کاملا مشخص است که ونزوئلایی های برای ذخیره کردن دارایی های خود به خریدن ارز های مجازی رو آوردن و میخواهند مکان امنی برای سرمایه گذاری پیدا کنند تا از اقتصاد در حال فروپاشی کشورشان در امان بمانند.   از وقتی که بولیوی فرو پاشیده شد , مردم ونزوئلا بیشتر و بیشتر به سمت بیت کوین روی می ...