ارزش بیت کوین

ارزش بیت کوین به قیمت ۴۳۵۰ دلار سقوط کرد

ارزش بیت کوین ۳ روز پیش به بالاترین قیمت خود یعنی ۴۹۷۶ دلار رسید ولی بعد از این اتفاق قیمت آن به شدت سقوط کرد و به اطراف ۴۳۵۰ دلار رسیده است. بسیاری از محققان بر این باورند که کم شدن ارزش بیت کوین در این چنده روزه , به دلیل پیشنهادات اصلی سکه (ICO) ی کشور چین بر میگردد که همین فعالیت ها باعث کم شدن قیمت ...