حمایت سناتور آمریکایی از بیت کوین

جاد گرگ، فرماندار قبلی نیوهمپشایر و سناتور سه دوره‌‌ ی مجلس سنا‌ی آمریکا باور دارد که بیت کوین قادر است دید دنیا را نسبت به پول عوض کند. روز قبل، روزنامه ی The Hill در این مورد مقاله ای را منتشر کرد. گرگ در این مقاله درباره ی نظر خود بیشتر توضیح داد که چرا تصور می‌ کند مردم بیت کوین را باور دارند، بیت ...