احتمال بدتر شدن وضعیت برای ارزهای دیجیتال

رئیس بخش تحقیقات سرمایه گذاری موسسه ی گلدمن ساکس گفت : ارزهای دیجیتالی که از ماه قبل حدود ۵۰۰ میلیون دلار از قیمت شان کم شده، احتمالا در آینده نیز وضعیت بدتری را شاهد باشند. استیو استرانگین گفت : بیشتر ارزهای دیجیتالی دنیا بعید است قادر باشند در شکل فعلی شان به حیات خود ادامه بدهند و سرمایه گذاران آن ...