چرا قیمت ارزهای دیجیتال به نسبت قیمت دلاری آن بیشتر است؟

چرا باید گران تر بخریم؟ خیلی ها به تفاوت قیمت ها در ایران و خارج از ایران شکایت دارند که به طور مثال چرا باید گران تر خرید کنیم؟ باید عرض کنم که این تفاوت در قیمت فقط منتهی به تفاوت ارز نمی شود ، چون ما در ایران به دلیل استفاده ار واسطه های ناشی از تحریم ها معمولا هر کالایی را گرانتر مصرف می کنیم. یعنی ...