قرار گرفتن بیت کوین در تله های قانونی

شکی نیست که بیت کوین خیلی از مرزهای با اهمیت دنیای تکنولوژی را پشت سر گذاشته است. ولی با این وجود، این ارز دیجیتال در مقابل بعضی موانع قانونی نیز آسیب پذیر است. به اعتقاد خیلی از افراد، ارزهای دیجیتال، تکنولوژی و کارکرد جسورانه ای دارند، ولی این ارزها در بازارهای خرید و فروش با موانع پر شماری رو به رو ...