وزیر ارتباطات از سوءاستفاده از سایت های ارز دیجیتال خبر داد

وزیر ارتباطات با اشاره به بعضی از گزارش ها درباره سوء‌استفاده از بعضی CPU‌ ها برای استخراج ارز الکترونیک، گفت : در این زمینه در حال جمع‌ آوری مستندات هستیم و به محض احراز تخلف به مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد. قرار است این مستندات را مرکز ماهر تحویل دهد. آذری جهرمی همچنین درباره سازوکار احتمالی اجرای ...