موسس پی پال

موسس پی پال میگوید مردم بیت کوین را دست کم می گیرند

سرمایه گذار بیلیونر و موسس پی پال آقای پیتر تیل زمان زیادی طرفدار بیت کوین است.بعد از سرمایه گذاری او در ریاض , عربستان سعودی , تیل دوباره از پتانسیل بیت کوین یاد کرد و گفت که مردم آن را دست کم میگیرند. حمایت گر بلند مدت بیت کوین پیتر تیل جزو اولین طرفداران بیت کوین بود.از اوایل ۲۰۱۳ , او گفته بود که بیت ...