مسدود کردن بیت کوین

مسدود کردن بیت کوین توسط دولت ها آیا این امکان دارد ؟

مسدود کردن بیت کوین بیت کوین کمتر از یک دهه وارد دنیای سرمایه گذاری شده ولی پیشرفت های بسیاری داشته که بعضی ها فکر میکنند به زودی یکی از پایه های اساسی دنیای بورس میشود. آیا هیچ دولتی میتواند کاری انجام دهد که کسی فکرش را هم نمی کند ؟  بیت کوین را مسدود کند؟ در قدیم نگه داشتن شمش طلا جرم به حساب می آمد ...