segwit

اگر بیت کوین مسیرِ segwit لایت کوین را ادامه دهد ,احتمالا ارزش آن به ۸ هزار دلار هم خواهد رسید.

حساب های بسیاری از ماینر های بیت کوین جدیدا بعد از بروزرسانی Segwit ،می توانندخارج از بلوک های مرسوم اجازه تبادل بیت کوین را داشته باشند و این بروزرسانی بصورت پیشرفته تا آخر همین هفته عرضه میشود.Segwit با عرضه اش باعث ارتقاهای اساسی ای دراین شبکه می شود و در آینده حتی ارتقا های زیادی هم به شبکه اضافه ...